Giờ Làm Việc : T7 - CN Giờ Hành Chính

Email tp.danhdat@gmail.com

Hỗ Trợ 24/7 090 670 04 38

KPI là gì? Có thể xác định KPI bằng cách nào?

KPI là gì? Có thể xác định KPI bằng cách nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *